Học sinh vận dụng kiến thức như thế nào để giải quyết các vấn đề trong “thế giới thực”

Thay vào đó, tất cả ba điều kiện trên phải được đáp ứng và thường thì điều kiện đầu tiên là khó khăn nhất. Học sinh phải nhận thức được rằng có những tình huống đòi hỏi họ vận dụng các thông tin từ lớp học. Thực hành là cách tốt nhất để thúc đẩy sự chuyển hóa trong thế giới thực.

0 843

Thực hiện ba quy tắc này để giúp học sinh vận dụng kiến ​​thức trong các tình huống thực tế – theo nhà tâm lý học nhận thức Cindy Wooldridge.

Các nhà tâm lí học nhận thức gọi việc vận dụng kiến​​ thức và kĩ năng là chuyển hóa. Nó thường được coi là mục tiêu chính của giáo dục nhưng lại cực kì khó đạt được. Tuy nhiên, chúng tôi muốn học sinh có thể vận dụng kiến ​​thức của họ để giải quyết các vấn đề trong “thế giới thực”.

Chuyển hóa có thể được hiểu như là sự tiếp nối. Nếu bạn đang vận dụng thông tin cho một thứ tương tự, chẳng hạn như một câu hỏi yêu cầu về cùng một tài liệu nhưng theo một cách mới và khác, chúng tôi gọi đó là chuyển hóa gần. Nếu chúng tôi yêu cầu học sinh vận dụng thông tin để giải quyết một vấn đề mới hoặc xử lí một tình huống trong thế giới thực, đó gọi là chuyển hóa xa.

Chuyển hóa là một chủ đề quan trọng trong mọi ngành học. Ở bất kì lớp nào, chúng tôi đều không muốn học sinh chỉ ghi nhớ các khái niệm và ví dụ mà chúng tôi sử dụng, mà thay vào đó, có thể vận dụng chúng trong cuộc sống. Điều này cũng không kém phần quan trọng trong toán học và khoa học, tương tự như trong lịch sử hoặc tâm lí học.

Làm thế nào để dạy chuyển hóa:

Ngay cả trong các phòng thí nghiệm được kiểm soát, việc chuyển hóa cũng khó đạt được. Có ba quy tắc cơ bản cần đáp ứng để học sinh vận dụng kiến ​​thức của họ (1):

1) Học sinh phải ý thức được những gì họ học có thể hữu ích trong tình huống mới này.

Thật không may, chúng tôi không dự đoán được tất cả các tình huống mà học sinh cần phải sử dụng kiến ​​thức/ kĩ năng chúng tôi dạy, nhưng cách tốt nhất để làm cho họ nhận thức được tình huống chuyển hóa là hướng dẫn học sinh một cách rõ ràng khi họ có thể sử dụng thông tin. Điều này tăng khả năng nhận thức các tình huống mà học sinh có thể áp dụng kiến ​​thức trong tương lai.

Ví dụ, trong bài học về độ dốc của đường thẳng trong hình học, học sinh có thể được dạy về ứng dụng của nó vào thế giới thực (chuyển hóa xa), chẳng hạn như cách sử dụng độ dốc khi xây dựng đoạn đường dành cho xe lăn hoặc tính tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Ví dụ càng đa dạng, học sinh càng có nhiều khả năng nhận ra chúng trong tương lai.

2) Học sinh phải có khả năng hồi tưởng lại thông tin hữu ích.

Để tăng khả năng truy xuất thông tin thành công, bạn có thể sử dụng bất kỳ chiến lược học tập dựa trên bằng chứng nào. Trong bài TES đầu tiên của chúng tôi, tôi đã đề cập đến năm bí kíp học tập dựa trên nghiên cứu. Bất kỳ điều nào trong số này cũng góp phần tăng khả năng hồi tưởng trong các tình huống chuyển hóa (miễn là điều kiện 1 ở trên được đáp ứng).

3) Học sinh phải có khả năng vận dụng/ sử dụng thông tin một cách chính xác trong tình huống mới.

Để biết cách vận dụng thông tin thích hợp, học sinh cần phải nghiêm túc thực hành vận dụng thông tin. Khi đặt học sinh vào một tình huống trong đó kiến ​​thức đã học có thể hữu ích, hãy để các em làm việc nhóm hoặc một mình để giải quyết vấn đề vận dụng thông tin. Bằng cách này, họ được thực hành vận dụng kiến ​​thức cũng như hồi tưởng. Một mũi tên trúng hai đích! Đối với ví dụ trên, học sinh không nên chỉ học cách tính tỷ lệ hoàn vốn mà cần phải thực sự giải quyết vấn đề đó bằng cách sử dụng các khái niệm mà họ đang học trên lớp.

Nhưng hãy cẩn thận…

Lí tưởng không phải lúc nào cũng khớp với thực tế, vì vậy phải cẩn thận khi tìm kiếm bằng chứng. Trong tình huống chuyển hóa, một kỹ thuật được nhiều giáo viên sử dụng – kiểm tra một số thông tin với hy vọng rằng nó sẽ “kích hoạt” các thông tin liên quan khác – không phải lúc nào cũng hiệu quả (2).

Thay vào đó, tất cả ba điều kiện trên phải được đáp ứng và thường thì điều kiện đầu tiên là khó khăn nhất. Học sinh phải nhận thức được rằng có những tình huống đòi hỏi họ vận dụng các thông tin từ lớp học. Thực hành là cách tốt nhất để thúc đẩy sự chuyển hóa trong thế giới thực.

Cindy Wooldridge

Táo trải nghiệm dịch

Đọc thêm:

(1) Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). Khi nào và ở đâu chúng ta áp dụng những gì chúng ta học? Phân loại sự chuyển hóa. Bản tin tâm lý, 128, 612-637.

(2) Wooldridge, C., Bugg, J., McDaniel, M., & Liu, Y. (2014). Hiệu quả thử nghiệm các tài liệu giáo dục thực tiễn: Một lưu ý. Tạp chí Nghiên cứu ứng dụng trong bộ nhớ và nhận thức, 3, 214-221.

Leave A Reply

Your email address will not be published.